0412buyt22-1575532067-13.jpg

0412buyt22-1575532067-13.jpg

Xe buýt vẫn là xương sống chủ đạo vận chuyển hành khách công cộng của Hà Nội. (Ảnh: Huy  Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *