0412buyt17-1575533180-7.jpg

0412buyt17-1575533180-7.jpg

Không gian nội thất của tuyến buýt nhanh BRT khá rộng rãi. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *