0412buyt16-1575532698-76.jpg

0412buyt16-1575532698-76.jpg

Dàn xe buýt nhanh BRT Kim Mã-bến xe Yên Nghĩa. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *