040bff030-1546317074-59.jpg

040bff030-1546317074-59.jpg

So về quy mô các cuộc chiến, “Bumblebee” không thể sánh bằng các tập phim “Transformers”  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.