0409ava-1586406848-42.jpg

0409ava-1586406848-42.jpg

A man wearing a face mask uses his phone in the Times Square subway station, as people react to coronavirus disease (COVID-19) in New York City, U.S., March 19, 2020. REUTERS/Lucas Jackson – HP1EG3J1F4HJI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *