0309dothi7-1599143434-52.jpg

0309dothi7-1599143434-52.jpg

Du khách trải nghiệm du lịch trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *