0309dothi6-1599143362-92.jpg

0309dothi6-1599143362-92.jpg

Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là địa giới tự nhiên tách biệt khu trung tâm thành phố với các quận ngoại thành ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Luân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *