0309dothi13-1599145536-14.jpg

0309dothi13-1599145536-14.jpg

 Một góc Thành phố Thủ Đức được hợp nhất từ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *