0207tphcm-1593676546-32.jpg

0207tphcm-1593676546-32.jpg

Hội trường Thống nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *