0207dongnamb-1593678906-14.jpg

0207dongnamb-1593678906-14.jpg

Du khách quốc tế tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *