01pintxos-1592382489-3.jpg

01pintxos-1592382489-3.jpg

Tapa sẽ được phục vụ kèm khi bạn gọi rượu vang hay bia ở Tây Ban Nha. (Nguồn ảnh: Đại sứ quán Tây Ban Nha)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *