0101-1602058178-83.jpg

0101-1602058178-83.jpg

解放通讯社设在杨明珠战区的新闻和图片收集和播放室。解放通讯社的资料图

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *