0036b640a34-1563785019-75.jpg

0036b640a34-1563785019-75.jpg

CEO Google Sundar Pichai tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, tháng 12/2018. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *