000yy8e5-1518841677-94.jpg

000yy8e5-1518841677-94.jpg

Tên lửa SpaceX Falcon Heavy được phóng từ bãi phóng Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, ngày 6/2. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *