000u43ab-1520408106-81.jpg

000u43ab-1520408106-81.jpg

Hội nghị bộ trưởng thương mại các nền kinh tế tham gia TPP tại Đà Nẵng, bên lề APEC. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *