000par32691-1520327431-0.jpg

000par32691-1520327431-0.jpg

Trong những năm 2000, Zahavi đã đạo diễn những vụ chuyển nhượng đình đám của Ashley Cole và Rio Ferdinand (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *