000par15542-1516371810-93.jpg

000par15542-1516371810-93.jpg

Ronaldinho có ảnh hưởng rất lớn đến Messi trong giai đoạn đầu sự nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.