000par15542-1516371810-93.jpg

000par15542-1516371810-93.jpg

Ronaldinho có ảnh hưởng rất lớn đến Messi trong giai đoạn đầu sự nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *