000n298o-1490930520-68.jpg

000n298o-1490930520-68.jpg

Brazil’s forward Neymar celebrates after scoring against Paraguay during their 2018 FIFA World Cup qualifier football match in Sao Paulo, Brazil on March 28, 2017. / AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *