000my0qi-1490933478-82.jpg

000my0qi-1490933478-82.jpg

Chiến thắng 3-0 trước Paraguay đã đưa Brazil đến Nga sớm tới hơn 1 năm trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *