000dv223522-1516371488-79.jpg

000dv223522-1516371488-79.jpg

Barcelona’s Ronaldinho celebrates after scoring his second goal from the penalty spot against Athletic during their Spanish League football match at the Camp Nou Stadium in Barcelona, 02 September 2007. AFP PHOTO/CESAR RANGEL / AFP PHOTO / CESAR RANGEL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *