000del63038-1519618925-49.jpg

000del63038-1519618925-49.jpg

Sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức thường niên ở Việt Nam từ nhiều năm qua (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *