00012673t-1520910797-77.jpg

00012673t-1520910797-77.jpg

Cuộc bầu cử thể hiện mong muốn của người dân Cuba tiếp tục con đường cách mạng mà lãnh tụ Fidel Castro đã vạch ra, cũng như bảo vệ bằng mọi giá những thành quả mà cách mạng mang lại. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *