0001177o8-1519803636-78.jpg

0001177o8-1519803636-78.jpg

The Olympic Cauldron is seen during the closing ceremony of the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Pyeongchang Stadium on February 25, 2018. / AFP PHOTO / POOL / Florian CHOBLET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *