茶农把嫩绿的茶尖采摘回去炒制。 图自越通社

 茶农把嫩绿的茶尖采摘回去炒制。 图自越通社

 茶农把嫩绿的茶尖采摘回去炒制。 图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *