球江镇是规划茶树种植面积大50公顷的地方之一。图自越通社

球江镇是规划茶树种植面积大50公顷的地方之一。图自越通社

球江镇是规划茶树种植面积大50公顷的地方之一。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *