河内市青闲医院一线医务人员注射新冠疫苗。 图自越通社

河内市青闲医院一线医务人员注射新冠疫苗。 图自越通社

河内市青闲医院一线医务人员注射新冠疫苗。 图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *