柬埔寨人民到越南避难的路上。图自越通社

柬埔寨人民到越南避难的路上。图自越通社

柬埔寨人民到越南避难的路上。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *