中国籍患者李定出院后与家人团聚。图自越通社

中国籍患者李定出院后与家人团聚。图自越通社

中国籍患者李定出院后与家人团聚。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *