Проводит вакцинацию для медработников второго филиала центральной больницы тропических болезей (Ханой). (Фото: ВИА)

Проводит вакцинацию для медработников второго филиала центральной больницы тропических болезей (Ханой). (Фото: ВИА)

Проводит вакцинацию для медработников второго филиала центральной больницы тропических болезей (Ханой). (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *