Зона консультации до вакцинации во втором филиале центральной больницы тропических болезней (Ханой). (Фото: ВИА)

Зона консультации до вакцинации во втором филиале центральной больницы тропических болезней (Ханой). (Фото: ВИА)

Зона консультации до вакцинации во втором филиале центральной больницы тропических болезней (Ханой). (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *